Zbrojenie

Zbrojenie jast niezbędne aby wzmocnić ścianę i zminimalizować ryzyko pęknięć pod wpływem różnicy temperatur. Obliczając wytrzymałość ściany projektanci powinni uwzglądniać europejską normę: EVS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012.

Istnieją dwa sposoby zbrojenia bloczków z betonu komórkowego ROCLITE:
Pręty żebrowane walcowane na gorąco (Ø 8 мм)
Zbrojenie Murfor® Compact-A
Przed zbrojeniem prętami żebrowanymi należy w bloczkach wykonać specjalne rowki, w które następnie wkladamy pręty. Końcówki prętów muszą na siebie zachodzić miń 300 mm.Pierwszy rząd bloczków zbroimy dwoma równoległymi prętami żebrowanymi walcowanymi na gorąco o śrerdnicy o8. Rowki następnie wypełniamy klejem do bloczków.

 

Przy układaniu zbrojenia Murfor nie jest wymagane frezowanie bloczków. Gotowe do ułożenia elementy zbrojenia Murfor kładzione są poduszce wykonanej z zaprawy klejowej na zakładkę o szerokości 300 mm. W przypadku ścian nienośnych ( o długości do 7 m i bez otworów ) zbrojenie nie jest wymagane, z wyjątkiem zbrojenia narożników w co czartej spoinie.

Zasady zbrojenia ścian z bloczków z betonu komórkowego ROCLITE:

Zawsze niezbędne jest zbrojenie pierwszej poziomej warstwy bloczków na fundamencie za pomocą dwóch żebrowanych prętów o średnicy 8 mm wzdłuż całego obwodu..
W miejscach w których strop opiera się na ścianie poziomy rząd bloczków musi byc zazbrojony dwoma prętami żebrowanymi o8 na całej długości oparcia.
Bloczki ścienne powinny być zbrojone w co czwartej spoinie. W zależności od szerokości ściany :

  • szerokość 250…380 mm 2 pręty zbrojeniowe o 8 mm
  • szerokość 100…200 mm 1 pręt żebrowany o8 mm

TRANSKOM ADAM ŁEPKOWSKI
18-400 Łomża Al. Piłsudskiego 58 / 203-207